NorthBaltic Entertainment OÜ, edaspidi www.gamelab.ee, edastab müüdavate toodete puhul tootjapoolse garantii. See garantii annab ostjale õiguse garantiiperioodi jooksul nõuda toote tasuta parandamist. Juhul, kui parandamine osutub võimatuks või ebaõnnestub, on ostjal õigus nõuda toote asendamist uuega.

Garantiiaeg on määratud järgmiselt:
Eraisikutele kehtib garantii 24 kuud alates ostukuupäevast.
Ettevõtetele kehtib garantii 12 kuud alates ostukuupäevast.

Oluline on märkida, et antud garantii ei laiene konsoolimängudele.

Garantii kehtivuse eelduseks on toote kasutamine vastavalt tootja juhistele ja ettenähtud otstarbel. Garantii alla kuuluvad tootmisest või materjalidest tingitud vead. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud toote valest kasutamisest, õnnetusjuhtumitest või loomulikust kulumisest.

Kui tekib vajadus garantii kasutamiseks, palume võtta ühendust www.gamelab.ee klienditeenindusega, et saada juhiseid edasiseks toiminguks. Garantiiõiguste teostamiseks tuleb esitada ostutõend ning kirjeldada esinevat probleemi.

Desire Veebistuudio OÜ tagab, et kõik garantiijuhtumid lahendatakse kiirelt ja kliendisõbralikult, püüdes minimeerida ebamugavust, mis võib tekkida toote rikke korral.

Garantii on 24 kuud eraisikutele ja 12 kuud ettevõtetele.